Jesienią warto jest na plantacjach borówki obserwować jak wykształcone są pąki kwiatowe. Pozwoli to ocenić potencjał plonotwórczy roślin na kolejny i dobrze zaplanować cięcie. W tym roku w przeciwieństwie do ubiegłego rośliny mają zazwyczaj dużo paków kwiatowych, co dobrze rokuje na ich plonowanie w kolejnym roku. Więcej na ten temat w najnowszym numerze czasopisma Jagodnik.

W przypadku borówki wysokiej owocowanie odbywa się na pędach rocznych i starszych, na których na przełomie sierpnia i września tworzą się pąki kwiatowe. Proces ten stymulowany jest przez skracanie się dnia i odpowiednią temperaturą. Nie ma szczegółowych danych, jakie muszą być wartości tych parametrów, ale ogólnie przyjmuje się, że do inicjacji kwiatów wymagana jest długość dnia nieprzekraczająca 14 godzin (z taką sytuacją w Polsce mamy do czynienia po 20 sierpnia). Im krótszy jest dzień, tym proces inicjacji kwiatów przebiega szybciej i trwa krócej. Związane jest to też z temperaturą – stwierdzono, że przekraczająca 20°C hamuje proces inicjowania pąków kwiatowych. Kolejnym elementem warunkującym rozpoczęcie inicjacji pąków kwiatowych jest ustabilizowanie wzrostu pędów – gdy kończą one wzrost wegetatywny, możliwe jest rozpoczęcie fazy generatywnej, czyli kształtowania się pąków.

jagodnik-okladkaDlaczego w 2015 roku rośliny zawiązały mało pąków kwiatowych, a to miało przełożenie na niskie plony w sezonie 2016? Zapraszamy do lektury Jagodnika.