I Konferencja Borówkowa „Szanse i Zagrożenia”

Michałowice – Hotel Venecia Palace – 15 marzec 2013