Kolejna VII Międzynarodowa Konferencja Borówkowa odbywać się będzie pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Popieram inicjatywę organizacji kolejnej edycji przedsięwzięcia, które stwarza możliwość popularyzacji uprawy borówki wysokiej w Polsce oraz promocji walorów owoców jagodowych. Konferencja ta będzie również sprzyjającą okazją do branżowych spotkań, wymiany wiedzy i doświadczeń plantatorów borówki wysokiej oraz skorzystania z fachowego doradztwa – napisał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Jan Krzysztof Ardanowski. Dziękujemy za patronat i czekamy na Konferencję!

Po raz kolejnym Międzynarodowa Konferencja Borówkowa odbywać się będzie pod patronatem Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Dziękujemy za przychylność, a pracownicy IO wezmą aktywny udział w tym wydarzeniu i podzielą się z nami wynikami swoich badań naukowych.